تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی فاموكسادون + سيموكسانيل (اکویشن پرو)
قارچ کش اختلاطی حفاظتی فاموكسادون + سيموكسانيل (اکویشن پرو)

قارچ کش اختلاطی حفاظتی فاموكسادون + سيموكسانيل (اکویشن پرو)

فاموكسادون + سيموكسانيل نام انگلیسی : famoxadone + cymoxanil قارچ‌كش اختلاطي با اثر حفاظتي و درماني فرمولاسيون: اکویشن پرو (Equation pro) (سيموكسانيل۳۰% + فاموكسادون %۵/۲۲) % ۵/۵۲ WDG تاریخ ثبت: ۱۹/۱۲/۸۱ ثبت موقت ۱ سال و تمديد لغايت ۸۶ ؛ ۲۱/۱۰/۸۳ براي مدت ۳ سال ( موقت ) نحوه اثر: فاموكسادون از كاركرد آنزيم ubiquinol cytochrome c oxidoreductase در كمپلكس III تنفس سلولي جلوگيري مي‌كند. اما در مورد سيموكسانيل، نحوه اثر به خوبي شناخته نشده است. اين تركيب از بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك و پروتئين‌ها در Phytophthora cinnamomi و Botrytis cinerea جلوگيري مي‌كند؛ اما ممكن است اين تأثير، ناشي از تعامل قارچ‌كش با فرايند‌هاي متابوليكي ميزبان باشد موارد مصرف در ايران:  بادزدگي سيب زميني و سفيدك داخلي كدوييان موارد مصرف در ساير […]