تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی فلوسيلازول + كاربندازيم (آلرت)
قارچ کش سیستمیک فلوسيلازول + كاربندازيم (آلرت)

قارچ کش سیستمیک فلوسيلازول + كاربندازيم (آلرت)

فلوسيلازول + كاربندازيم نام انگلیسی : flusilazole + carbendazim قارچ‌كش سيستميك اختلاطي با اثر حفاظتي و درماني متشكل از فلوزيلازول از گروه تري‌آزول‌ها و كاربندازيم از بنزيميدازول‌ها فرمولاسيون: آلرت (Alert) % 5/37SE (25%carbendazim + 5/12% flusilazole ) تاریخ ثبت: ۲۱/۱۰/۸۳ به مدت ۳ سال (‌موقت ) نحوه اثر: نحوه اثر فلوسيلازول جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول و نحوه اثر كاربندازيم ممانعت از سنتز توبولين است. موارد مصرف در ايران:  سپتوريوزگندم موارد مصرف در ساير كشورها:  كنترل زنگ‌هاي غلات، لكه چشمي غلات، سپتوريوز غلات، لكه برگي فومايي كلزا، سفيدك پودري غلات، سفيدك پودري چغندرقند، زنگ چغندرقند و غيره. راهنماي مصرف:  ۲۵/۱ ليتر در هكتار به صورت محلول‌پاشي جهت كنترل بيماري سپتوريوزگندم. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت فلوزیلازول ( LD50، LC50 ،EC50): 1100 میلي‌گرم […]