تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی فنوکساپروپ پي اتيل + مفن پايردي اتيل
علف کش انتخابی فنوکساپروپ پي اتيل + مفن پايردي اتيل (پوما سوپر )

علف کش انتخابی فنوکساپروپ پي اتيل + مفن پايردي اتيل (پوما سوپر )

فنوکساپروپ پي اتيل + مفن پايردي اتيل نام انگلیسی :fenoxaprop – p -ethyl+ mefenpyridiethyl علف‌کش انتخابي، سيستميک و تماسي، از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات فرمولاسیون:  پوما سوپر Puma super w/v %75 Ew تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۲ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs) نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق بافت‌هاي سبز گياه و قابل انتقال به نقاط مريستمي برگ، ساقه و ريشه علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع گندم و جو موارد مصرف در ساير کشورها:  دم روباهي، علف قناري، چمن معمولي و يولاف وحشي در گندم زمستانه و بهاره راهنماي مصرف: •مقدار مصرف […]