تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی متا ميترون
علف کش انتخابی متا ميترون

علف کش انتخابی متا ميترون

متا ميترون نام انگلیسی : Metamitron فرمول شیمیایی : C10H10N4O علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه تريازينون فرمولاسیون: گلتيکس Goltix %70 WP تاریخ ثبت: سال ۱۳۶۰ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم ۲ فرآيند فتوسنتز نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و مقداري نيز از برگ‌ها و قابل انتقال در گياه علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها ماندگاري در خاك(نيمه عمر): اين علف‌كش خيلي سريع در خاك از بين مي رود و تنها ۲۰ درصد آن بعد از ۴ تا ۶ هفته در خاك موجود خواهد بود. موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز در مزارع چغندرقند ۴ تا ۵/۴ کیلوگرم در هکتار موارد مصرف در […]