تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی متيل برومايد
آفت کش عمومی تدخینی متيل برومايد

آفت کش عمومی تدخینی متيل برومايد

متيل برومايد نام انگلیسی : methyl bromide فرمول شیمیایی : CH3Br تركيب تدخيني بسيار سمي از گروه هيدروكربن‌هاي ‌هالوژنه كه يه صورت يك آفت‌كش عمومي كاربرد دارد. فرمولاسيون:  متيل برومايد Methyl bromide %98 Gs تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ نحوه اثر: نحوه اثر متيل برومايد هنوز به خوبي شناخته نشده است. اما به نظر مي‌رسد توانايي اين تركيب در متيله كردن گروه‌هاي سولفيدريل كه منجر به غيرفعال كردن آنزيم‌ها مي‌شود و همچنين متيله كردن DNA نقش مهمي در اثر سمي آن داشته باشد. موارد مصرف در ايران: كنترل نماتد ريشه‌گره‌اي در سبزي، صيفي و جاليز متيل برومايد همچنين براي كنترل آفات انباري دانه‌هاي غلات، كنترل كرم سير، حبوبات انباري و خشكبار استفاده مي‌شود. موارد مصرف در ساير كشورها: ضدعفوني خاك بستر نهالستان‌ها، گلخانه‌ها و […]