تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی پرتيلاكلر
علف‌کش انتخابي پرتيلاكلر (ريفيت)

علف‌کش انتخابي پرتيلاكلر (ريفيت)

پرتيلاكلر (ريفيت) نام انگلیسی : pretilachlor علف‌کش انتخابي، از گروه كلراستاميد فرمولاسیون: ريفيت Rifit w/v % 50 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بلند، ممانعت از تقسيم سلولي نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق هيپوكوتيل، مزوكوتيل و كولئوپتيل و به مقدار كمتر از طريق ريشه‌های درحال جوانه زدن ماندگاري درخاك(نيمه عمر علف‌كش): همراه با جذب آب در خاك شاليزار،اثر اين علف‌كش نيز از بين مي‌رود. ماندگاري علف‌كش ۳۰ روز مي‌باشد. موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پهن‌برگ، باريك برگ ( سوروف) و جگن‌ها در مزارع نشائي برنج راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۵/۱ تا ۲ ليتر در هكتار شش روز پس از نشاء برنج احتیاط‌های لازم: •كاربرد اين علف‌كش در مزارع […]