تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی پروفنفوس
حشره‌كش نفوذی پروفنفوس (كوآكرون) با اثر تماسي

حشره‌كش نفوذی پروفنفوس (كوآكرون) با اثر تماسي

پروفنفوس نام انگلیسی:profenofos حشره‌كش نفوذی با اثر تماسي، گوارشي از گروه فسفره آلي فرمولاسيون: ۱٫ كوآكرون Curacron %50 EC ۲٫ كوآكرون Curacron w/v%40 EC تاریخ ثبت: ۲۹/۵/۵۸ و ۳۰/۱۰/۵۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌کش عصبی و از طریق مهارآنزیم كولين استراز سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره و مرگ آن می شود. موارد مصرف در ايران: كرم غوزه پنبه ۵/۲ ليتر در هکتار (۲) موارد مصرف در ساير كشورها: حشرات (خصوصاً بال‌پولک‌داران) و کنه‌ها در پنبه، ذرت، چغندرقند، سويا، سيب زميني، سبزيجات، توتون و ديگر محصولات راهنماي مصرف: •بصورت محلول‌پاشي به ميزان ۵/۲ ليتر در هكتار (۲) •مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادي که براساس توصيه پزشکي از کارکردن با ترکيبات ضدکلين استراز ممنوع شده […]