تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی پروكسي فن
شبه هورمون جواني پيري پروكسي فن (آدميرال)

شبه هورمون جواني پيري پروكسي فن (آدميرال)

پروكسي فن (آدميرال) نام انگلیسی:pyriproxyfen شبه هورمون جواني، هورموني كه مانع تبديل لارو به شفیره و حشره كامل مي‌شود. فرمولاسيون: آدميرال Admiral %10 EC تاریخ ثبت: براي مركبات : ۲۰/۷/۷۷ بمدت ۳ سال، تمديد لغايت ۸۶ ؛ براي پنبه: ۱۲/۱۱/۷۷ به مدت ۳ سال، تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: اختلال هورمونی درلاروشده ودرنهایت مانع رشد لارو و تبديل آن به شفیره و حشره كامل مي‌شود. موارد مصرف در ايران: شپشك قهوه‌اي مركبات ۵۰ تا ۷۵ ميلي ليتر در هكتار(۱)، سفید بالک(عسلك) پنبه۷۵۰ ميلي ليتر در هكتار (۱) موارد مصرف در ساير كشورها: بهداشت عمومي، آفات بهداشتي مثل مگس‌ها، سوسک‌ها، پشه‌ها دامداري‌ها و باتلاق‌ها ، سفيدبالک‌ها و تريپس راهنماي مصرف: •براي مركبات ۵۰ تا ۷۵ ميلي ليتر در هكتار […]