تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی پروپيكونازول
قارچ‌كش سيستميك پروپيكونازول (تیلت)

قارچ‌كش سيستميك پروپيكونازول (تیلت)

پروپيكونازول (تیلت) نام انگلیسی : propiconazole قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي و معالج از گروه تري‌آزول‌ها فرمولاسيون: ۱٫ تيلت Tilt % 25 EC تاریخ ثبت: /۱۱/۷۷ تمديد به مدت ۵ سال عليه سوختگي غلاف برنج، ۲۱/۱/۷۵ عليه زنگ گندم به مدت ۳ سال، ۹/۶/۷۷ عليه فوزاريوم سنبله گندم به مدت ۳ سال – تمديد لغايت ۸۶ نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول موارد مصرف در ايران: سیاهک هندی گندم، فوزاریوم سنبله گندم، سپتوریوز گندم، سوختگی غلاف برنج، سیاهک آشکار نیشکرو زنگ‌های غلات. موارد مصرف در ساير كشورها: كنترل طيف وسيعي از بيماري‌هاي قارچي از جمله زنگ‌هاي غلات، سفيدك پودري غلات، لكه‌ قهوه‌اي، لكه چشمي، سپتوريوز و كپك دوده‌اي در غلات، لكه‌برگي رامولاريايي، زنگ و سفيدك پودري در چغندرقند، لكه قهوه‌اي و […]