تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی پندي متالين
علف‌کش انتخابي پندي متالين (استامپ)

علف‌کش انتخابي پندي متالين (استامپ)

  نام انگلیسی :pendimethalin علف‌کش انتخابي از گروه دي نيتروآنيلين فرمولاسیون: استامپ Stomp %33 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده تقسيم سلولي نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و برگ، بدون انتقال در گياه علائم تأثير در گياه: بوته‌های تيمار شده در مدت زمان كوتاهي پس از جوانه‌‌زني و يا سبز شدن از بين مي روند. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۳ تا ۴ ماه موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز در مزارع عدس  ۳ تا ۵/۴ لیتر در هکتار بعد از کشت محصول و قبل از سبز شدن علفهای هرز، توتون و گلرنگ، تاكستانها]۵ لیتر در هکتار قبل از سبز شدن علفهای هرز یک نوبت در سال موارد مصرف در ساير کشورها: گياهان تک […]