تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی پينوكسادن
علف‌كش باريك برگ كش پينوكسادن (آكسيال)

علف‌كش باريك برگ كش پينوكسادن (آكسيال)

پينوكسادن (آكسيال) نام انگلیسی : pinoxaden علف‌كش باريك برگ كش از گروه فنيل پيرازولين فرمولاسیون: آكسيال Axial w/v %10 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۶ ویژگی‌های خاص: ميزان سميت(LD50): 3129 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران نحوه اثر: بازدارنده Accase و جلوگيري كننده از سنتز اسيدهاي چرب در غشاء سلولي نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز باريك برگ مزارع گندم و جو راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۴۵۰ ميلي ليتر در هكتار بصورت پس رويشي و در تناوب با ساير علف‌كش‌ها به همراه سيتوگيت و يا ساير مويآن‌هاي مجاز •بهترين زمان مصرف آكسيال در زمان پنجه‌زني محصول است. •استفاده مكرر از علف‌كش و ساير علف‌كشهايي كه نحوه تأثير يكسان دارند ممكن است منجر به مقاومت پاره […]