تمام مطالب برچسب : فروش علفکش توتال
علف کش انتخابی سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل (توتال)

علف کش انتخابی سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل (توتال)

سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل نام انگلیسی : sulfosulfuron + metsulfuron – methyl علف‌كش انتخابي، از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون:  توتال Total w/v %5+75WG تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده استولاكتات سينتاز(ALS) يا استوهيدروكسي اسيد سينتاز(AHAS) و در نهايت توقف تقسيم سلول و رشد نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه و قابل انتقال درسيمپلاست و آپوپلاست موارد مصرف در ايران:  كنترل علف‌هاي هرز پهن‌برگ و نازک برگ در مزارع گندم راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۴۰ تا ۵۰ گرم در هكتار بصورت پس رويشي با رعايت تناوب با ساير علف‌كش‌ها. •بهترين زمان مصرف ابتدا تا انتهاي پنجه‌زني گندم است. •اين علف‌كش به همراه ۱۲۵۰ ميلي ليتر سورفاكتانت توصيه مي‌شود. •اين علف‌كش فقط براي استفاده […]