تمام مطالب برچسب : قارچ کش سیستمیک ايمازاليل
معرفی قارچ کش سیستمیک ايمازاليل

معرفی قارچ کش سیستمیک ايمازاليل

نام انگلیسی : Enilconazole فرمول شیمیایی : C14H14Cl2N2O قارچ‌كش سيستميك با طيف اثر وسيع از گروه ايميدآزول‌ها. فرمولاسيون  ۱٫ فانگافلور Fungaflor % 5 SL تاریخ ثبت: ۶/۲/۷۵ به مدت ۳ سال – تمديد لغايت ۸۷ نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول. موارد مصرف در ايران  – لكه قهوه‌اي نواري در جو. موارد مصرف در ساير كشورها ایمازالیل براي كنترل برخي از بيماري‌هاي قارچي در غلات، درختان ميوه، سبزيجات و گياهان زينتي توصيه شده است. اين قارچ‌كش در کنترل سفیدک‌هاي پودري، لکه قهوه‌ای نواری جو، بيماري‌هاي ناشي از گونه‌های فوزاریوم، ورتیسیلیوم، سپتوریا و بيماري‌هاي پس از برداشت ناشي از گونه‌های بوتريتيس، پنی‌سیلیوم، دیپلودیا، آلترناریا، مونیلیا و غيره مؤثر است. ايمازاليل در غلات در حد وسيعي به منظور ضدعفوني بذر با هدف كنترل بيماري‌هاي […]