تمام مطالب برچسب : پرورش درخت اقاقیا
معرفی درخت اقاقیا – Robinia pseudoacania L

معرفی درخت اقاقیا – Robinia pseudoacania L

درخت سریع الرشدی و خزان پذیر با تاج گسترده و برگهایی مرکب از ۱۱-۲۳ برگچه ی بیضی به رنگ سبز تیره که خوشه های اویخته گلهای معطر سفید و صورتی رنگ آن در اواسط بهار و اول تابستان ظاهر میشوند.گلها شبیه نخود بوده و عطر آنها در فضا میپیچد