تمام مطالب برچسب : پرورش محصولات زراعی
نحوه ی کاشت و پرورش سیر بزرگ

نحوه ی کاشت و پرورش سیر بزرگ

درست زمانی که شما فکر می کنید سال زراعی تمام شده است، وقت آن است که سیر را بکار ببریم. یکی از پرطرفدارترین اعضای خانواده پیاز همیشه آخرین سبزی است که از خاک می  روید، زیرا بذرهای سیر در حال رشد ریشه زنی در داخل خاک سرد هستند. سپس، حداقل بعد از دو ماه خنک شدن، حلقه های سبز سیر  که در طول زمستان به زحمت سرشان را تکان می دهند، مانند موشک سبز، سبز می شوند. با تابستان، هر گلبرگی کوچک به یک گیاه بلند به ارتفاع ۳ پا تبدیل می شود که آماده برداشت و استفاده است. کشت سیر بسیار راحت است. انواع مختلفی از سیر وجود دارد و همه آنها در پاسخ به شرایط آب و هوایی که […]