تمام مطالب برچسب : پرورش گل رز در فضای باز
پرورش و نگهداری گل رز در تزئین فضای باز

پرورش و نگهداری گل رز در تزئین فضای باز

گل رز خاکی با pH 5.5 تا ۷ را دوست دارد  و اسیدیته ۶٫۵ تقریبا برای بیشتر گیاهان مناسب است. pH 6.5 به معنی کمی وضعیت اسیدی تا خنثی است. در آزمایش خاک دقیقا مشخص میشود در حال حاضر اسیدیته خاک چگونه است.
برای اصلاح خاک اسیدی یا ترش میتوانید پودر آهک ریز به خاک اضافه کنید و برای اصلاح خاک قلیایی (شیرین) از سولفور باید استفاده نمایید.
پیش از کاشت گیاه رز، باید مطمئن شوید رقم مناسبی با توجه به شرایط آب و هوایی خود انتخاب کرده اید. اگر نمیدانید چه نوع گل رزی برای شما خوب است، از افرادی که در منطقه شما رز پرورش میدهند کمک بگیرید.