تمام مطالب برچسب : پشه  گالزا Feltiella acarisuga
معرفی ۵ شکارگر مهم موثر در کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی

معرفی ۵ شکارگر مهم موثر در کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی

معرفی ۵ شکارگر مهم موثر در کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی    پشه  گالزا Feltiella acarisuga   پشه­ی گالزا Feltiella acarisuga (Vallot)  یکی از موثرترین و گسترده­ترین دشمنان طبیعی کنه­های تارتن (Tetranychidae) است. از آنجا که توانایی شناسایی  دقیق میزبان، پرواز و پتانسیل تغذیه بالا دارند از این جهت دشمن طبیعی مهم این کنه­ی تارتن دو نقطه­ای  Tetranychus urticae Koch می­باشد.البته اثر شکارگری آن بروی دیگر آفات هم­چون Tetranychus cinnabarinus Boisduval، کنه­ی قرمز اروپایی، Feltiella acarisuga، Panonychus ulmi Koch و Bryobia rubrioculus Scheuten قابل ملاحظه است و نقش بسزایی در کنترل جمعیت آفت کنه­ی عنکبوتی در سیستم­های کشت گلخانه­ای دارد  .(Gagné. ۱۹۹۵) نام­های مترادف Cecidomyia acarisuga Mycodiplosis minuta Therodiplosis persicae Therodiplosis beglarovi Arthrocnodax rutherfordi Feltiella tetranychi Feltiella davisi Feltiella americana Feltiella […]