تمام مطالب برچسب : پوسیدگی بیماری پوسیدگی آبی در اسفناج
شناسایی و کنترل بیماری سفیدک داخلی یا کرکی اسفناج

شناسایی و کنترل بیماری سفیدک داخلی یا کرکی اسفناج

                    قارچ Peronospora farinosa که عامل بیماری سفیدک داخلی یا کرکی اسفناج است نام دیگر این بیماری Blue mold یا کپک آبی است و به اسفناج و دیگر گیاهان مشابه آن حمله میکند مشخصات بیماری علائم اولیه آلودگی روی برگ‌ها به شکل لکه‌های نامنظم، رنگ پریده و زرد روشن است. این علائم روی برگ‌ ها در تمام سنین رشد دیده می شود. در ادامه آلودگی، لکه ها گسترش می‌یابد و برنزی رنگ و خشک می‌شود. با دقت بیشتر می‌توان روی سطح زیرین برگ‌های آلوده، توده قارچی بنفش یا خاکستری رنگ مشاهده کرد. در مواقعی که شدت بیماری بالاست، برگ‌ها پیچیده و از حالت طبیعی خارج می‌شوند. آب و هوای بسیار مرطوب و […]