تمام مطالب برچسب : پوسیدگی ریشه لوبیا
شناسایی و کنترل بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا

شناسایی و کنترل بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا

پوسیدگی ریشه لوبیا ، بیماری جهانی با عواملی قارچی چون فوزاریوم، رایزوکتونیا و پیتیوم، به بسیاری از سبزی جات و گلها به خصوص لوبیا و سیب زمینی حمله میکند مشخصات بیماری گیاهان لوبیا در روزهای گرم شروع به پژمرده شدن می کنند و رشد کمی از خود می دهند. آبیاری کمکی نمی کند و گیاهان در عرض چند روز می میرند. غالباً یک یا دو گیاه از بین می روند در حالیکه دیگر گیاهان نزدیک علامتی ندارند. هنگامی که پوسیدگی ریشه به نهال حمله کند ، زمانی که از خاک نهال خارج میشود، زرد شده و در نهایت از بین می رود خسارت هنگامی که شما یک گیاه لوبیا آلوده از خاک بیرون می آورید ، یک ریشه ضعیف و […]