تمام مطالب برچسب : پوسیدگی قهوه ای گلای
شناسایی بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب و مبارزه با آن

شناسایی بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب پوسیدگی قهوه ای، این بیماری که مومیایی نیز نامیده می شود. در بیشتر مناطق کشورهای میوه خیز آمریکا، اروپا و آسیا که در بهار باران می بارد و رطوبت هوا بالاست، روی سیب و گلابی شیوع دارد. در ایران هم  در باغ های احداث شده در شمال کشور که مناطق پربارانند دیده می شود. این بیماری یک بیماری کم اهمیت است و در باغهای تجاری واقع در مناطق مناسب کاشت درختان میوه شیوعی ندارد. این بیماری به درختان سیب، گلابی، به و درختان میوه هسته دار حمله میکنند. نشانه های بیماری قارچ جنس Monilinia می تواند موجب سوختگی گلها و برگها، شانکر در سیخکهای میوه دهنده و پوسیدگی در میوه ها شوند. در ایران ابتدا […]