تمام مطالب برچسب : پژمردگی سیب زمینی و گوجه فرنگی
شناسایی و کنترل بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی و گوجه فرنگی

شناسایی و کنترل بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی و گوجه فرنگی

بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی و گوجه فرنگی ,  Phytopthora infestans قارچی است که عامل بیماری بادزدگی (late blight) است بیماری گیاهی «باد زدگی» که به سوختگی شاخ و برگ،  بلایت، سفیدک کرکی و سفیدک داخلی نیز معروف است سالانه خسارت بسیار فراوانی به بوته‌های گوجه فرنگی و سیب زمینی در تمام مناطق زیر کشت این محصول وارد می‌کند. مشخصات بیماری بیماری گیاهی بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی و گوجه فرنگی به تمام اندام‌های هوایی بوته های گوجه فرنگی آسیب می‌رساند. علائم ابتدایی روی برگ و به صورت لکه‌های آ‌سوخته‌ ظاهر می‌شوند. این لکه ها به‌ سرعت گسترش می‌یابند و تبدیل به لکه های تیره و قهوه‌ای‌ رنگ می شوند. گاهی هاله ای کم رنگ و نازک در اطراف زخم‌های روی برگ ایجاد […]