تمام مطالب برچسب : پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی
شناسایی و کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی

شناسایی و کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی

پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی , Fusarium oxysporum  قارچی است که عامل بیماری Fusarium Wilt یا پژمردگی گوجه فرنگی است  که در آب و هوای گرم که در زمستان خاک شرایط یخبندان ندارد بیشتر دیده میشود مشخصات بیماری پژمردگی، زردی برگ‌های پایینی، قهوه‌ای شدن آوندها، کندی رشد و در نهایت خشک شدن بوته ها از نشانه های پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی است گیاهچه‌هایی که در مراحل ابتدایی رشد مورد حمله این قارچ قرار می‌گیرند، به طور ناگهانی از بین می‌روند. نشانه‌های بیماری روی گیاهان کامل به شکل زردی برگ‌ها دیده می‌شود. با ادامه بیماری تمام پهنک برگ زرد و پژمرده می‌شود و به صورت معلق روی ساقه باقی می ماند. علائم بیماری روی ریشه‌های آلوده نیز به صورت لکه‌های تیره رنگ […]