تمام مطالب برچسب : پژمردگی و خشک شدن بوته های کدو
شناسایی و کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی کدو

شناسایی و کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی کدو

Erwinia tracheiphila   عامل پژمردگی باکتریایی کدو است (Squash bacterial wilt) است که به گیاهانی مثل هندوانه، خیار است که توسط سوسک های خطی و نقطه ای منتقل میشوند مشخصات بیماری نشانه های اولیه بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای کدو روی بوته‌های آلوده به شکل پژمردگی قسمت‌های مختلف بوته دیده می شود. پژمردگی روی قسمتی از ساقه های رونده یا روی کل گیاه قابل مشاهده است. این بیماری باعث تیره تر شدن برگ و قسمت‌هایی از ساقه می شود. با گسترش بیماری، حاشیه برگ زرد شده و به مرور علائم بافت مردگی را نشان می دهد. در نهایت بوته های آلوده قهوه ای رنگ شده و از بین می روند. با برش عرضی قسمتی از ساقه، مایع چسبناک باکتریایی بین قطعات قابل مشاهده است. […]