تمام مطالب برچسب : کارنس سم ايمازامتابنزن- متيل
علف‌کش انتخابي ايمازامتابنزن – متيل

علف‌کش انتخابي ايمازامتابنزن – متيل

علف‌کش انتخابي، از گروه ايميدازولينون نام انگلیسی : Imazamethabenz-methyl فرمول شمیایی: C16H20N2O3 ايمازامتابنزن – متيل فرمولاسیون: آسرت Assert w/v %25 SC تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۴ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده رشد جوانه‌های انتهايي، بازدارنده استولاكتات سينتاز(ALS) يا استوهيدروكسي اسيد سينتاز(AHAS) نحوه جذب و انتقال درگياه: توسط ريشه و برگ‌ها و قابليت انتقال به مريستم انتهايي علائم تأثير در گياه: جلوگيري از رشد، زردي و نكروزه شدن و در نهايت مرگ جوانه‌ها و تغيير رنگ برگ‌ها و ساقه‌ها به زرد و ارغواني موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پهن‌برگ و کشيده برگ (بخصوص يولاف و گونه‌هاي هرزخانواده شب بو) در گندم ] ۲ تا ۵/۲ لیتر در هکتار[ موارد مصرف در ساير کشورها: علف‌هاي هرز باريك برگ و برخي پهن‌برگ‌ها در جو […]