تمام مطالب برچسب : کارنس سم ای‌پی‌تی‌سی
معرفی علف کش سیستمیک و انتخابی اي‌پي‌تي‌سي

معرفی علف کش سیستمیک و انتخابی اي‌پي‌تي‌سي

ای‌پی‌تی‌سی نام انگلیسی : EPTC علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه تیوکاربامات فرمولاسیون: ۱٫ اپتام Eptam                 w/v       %۸۲              EC ۲٫ ارادیکان Eradicane      w/v          %۸۲                EC تاریخ ثبت:  سال ۱۳۴۷ و ۱۳۵۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده رشد جوانه‌های انتهایی، بازدارنده سنتز اسید‌های چرب دارای زنجیره بسیار بلند  نحوه جذب و انتقال درگیاه: اپتام توسط کلئوپتیل و ریشه‌ها جذب و از طریق آوند چوبی به برگ‌ها و  ساقه انتقال می‌یابد. علائم تأثیر در گیاه: برگ‌های علف‌های هرز پهن‌برگ به صورت فنجانی در آمده و بافت حاشیه  برگ‌ها نکروزه می‌شود. در گونه‌های باریک برگ تنها نخستین برگ در ساقه چه باقی می‌ماند. ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): ۶ تا ۳۲ روز موارد مصرف در ایران: کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ، باریک برگ و همچنین […]