تمام مطالب برچسب : کارنس سم بنزوئيل پروپ-اتيل
علف‌كش انتخابي بنزوئيل پروپ-اتيل

علف‌كش انتخابي بنزوئيل پروپ-اتيل

بنزوئيل پروپ-اتيل نام انگلیسی : benzoylprop-ethyl فرمول شیمیایی : C18H17Cl2NO3 علف‌كش انتخابي، از گروه دي‌كلروانيليوپروپيونات فرمولاسیون: سافيكس Suffix %20 EC موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز در گندم راهنماي مصرف: •اين علف‌كش كاربرد پس رويشي دارد. بهترين زمان مصرف از زمان تشكيل گره اول تا سوم ساقه گندم است. •دوز توصيه شده سافيكس ۵ ليتر در هكتار است. احتیاط‌های لازم: •كاربرد اين علف‌كش در زارعت جو توصيه نمي‌شود. •مصرف اين علف‌كش به همراه توفوردي كارآيي آنرا كاهش مي‌دهد. فاصله زماني كاربرد اين علف‌كش‌ها دو هفته تعيين شده است. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):1000> ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران benzoylprop-ethyl