تمام مطالب برچسب : کارنس سم بنزوكسي ميت
كنه‌كش تماسي و گوارشي بنزوكسي ميت

كنه‌كش تماسي و گوارشي بنزوكسي ميت

بنزوكسي ميت ، بنزوکسی مات نام انگلیسی : benzoximat كنه‌كش تماسي و گوارشي از گروه هيروكسيمات فرمولاسيون: سيترازون Citrazon w/v %20 EC تاریخ ثبت: ۱۴/۲/۵۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنه‌كش غير سيستميك با اثر تماسي و گوارشي تمامي مراحل کنه‌های تارتن را كنترل مي‌كند. موارد مصرف در ايران: كنه قرمز اروپايي و كنه تارعنكبوتي در درختان ميوه سردسيري [۵/۱ در هزار]، كنه زرد شرقي و قرمز مركبات [يك در هزار اوايل تابستان و براي مركبات يك درهزار اواخر زمستان و بهار و شهريور] راهنماي مصرف: •از استفاده اين كنه‌كش با مخلوط بردو و مواد قليايي اجتناب شود. •سيترازون با نيترات كلسيم سازگار است. •آخرین سمپاشی۷ روز قبل از برداشت ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران ۱۵۰۰۰ […]