تمام مطالب برچسب : کارنس سم تبوتيورون
علف‌كش خاك مصرف تبوتيورون (تبوسان)

علف‌كش خاك مصرف تبوتيورون (تبوسان)

تبوتيورون (تبوسان) نام انگلیسی : tebuthiuron علف‌كش خاك مصرف، با قابليت انتخابي پايين، از گروه اوره فرمولاسیون: تبوسان Tebusan w/v %50 SC تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۰ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم ۲ فرآيند فتوسنتز نحوه جذب و انتقال درگياه: عمدتاً از طريق ريشه با قابليت انتقال در گياه علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن برگ‌ها از حاشيه‌ها، خشك شدن برگ‌ها ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ماندگاري علف‌كش در خاك‌هايي با رطوبت كم و مواد آلي زياد افزايش مي‌يابد. موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ در مزارع نيشكر موارد مصرف در ساير كشورها: علف‌هاي هرز در اراضي غير زراعي و مزارع نيشكر راهنماي مصرف: •مقدار مصرف در زراعت نيشكر ۳ تا ۴ […]