تمام مطالب برچسب : کارنس سم تربوترين + تري سولفورون
علف‌كش انتخابي و سيستميك تربوترين + تری سولفورون (لوگران اكسترا)

علف‌كش انتخابي و سيستميك تربوترين + تری سولفورون (لوگران اكسترا)

تربوترين + تري سولفورون نام انگلیسی : terbutryn + triasulfuron علف‌كش انتخابي، سيستميك، از گروه تريازين+ سولفونيل اوره فرمولاسیون: لوگران اكسترا Logran extra w/v %)4+60( 64 WG تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۰ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:تربوترين از انتقال الكترون در فتوسيستم ۲ فتوسنتز ممانعت مي‌كند. نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و مقداري نيز از برگ‌ها، قابل انتقال در گياه و تجمع در نقاط رشد موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز در مزارع گندم راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم در هكتار بسته به شرايط آب و هوايي قبل از كاشت تا اواسط پنجه‌زني گندم •زمان مصرف از اواسط پنجه‌زني گندم تا مرحله ۲ تا ۴ برگي علف هرز ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): […]