تمام مطالب برچسب : کارنس سم تري‌تيكونازول
قارچ کش انتخابی تریتی کونازول (رئال)

قارچ کش انتخابی تریتی کونازول (رئال)

تریتی کونازول (رئال) نام انگلیسی : triticonazole قارچ‌کش انتخابی از گروه تری‌آزول‌ها فرمولاسيون: رئال Real FS 200 % 20 FS تاریخ ثبت: ۱۲/۱۱/۷۷ ( ثبت موقت اوليه )‌تمديد لغايت ۸۶ نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول موارد مصرف در ايران: سیاهک پنهان گندم موارد مصرف در ساير كشورها: كنترل بيماري‌هاي غلات از جمله سياهك‌هاي غلات، سفيدك پودري، زنگ‌ها و غيره. راهنماي مصرف: ضدعفوني بذر به نسبت ۲/۰ در هزار (۲۰ ميلي‌ليتر براي يك‌صد كيلوگرم بذر) ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 2000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۱۰ ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، ۳/۹ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا