تمام مطالب برچسب : کارنس سم تري‌سيكلازول
قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتی تری سيكلازول (بيم)

قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتی تری سيكلازول (بيم)

تری سيكلازول (بيم) نام انگلیسی : tricyclazole قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي از گروه قارچ‌كش‌های ضد سنتز ملانین فرمولاسيون: ۱٫ بيم Beam % 75 WP تاریخ ثبت: ۴/۸/۶۶ ثبت موقت ۵ سال ۱۷/۳/۷۲ تمديد ثبت موقت ۵ سال ، ۲۶/۱۱/۷۷ تمديد به مدت ۵ سال. نحوه اثر: تری‌سیکلازول معروف‌ترین قارچ‌كشی است که با ممانعت از سنتز ملانین بیماری بلاست برنج را کنترل می‌کند؛ در مورد عامل بيماري بلاست برنج، وجود رنگدانه ملانین، نقشي اساسي در نفوذ بيمارگر برعهده دارد. ملانين، دیواره اپرسوریوم را تقویت می‌کند تا تحمل فشار بالای تورژسانس را داشته باشد. درنتيجه، امکان نفوذ مستقیم از طریق تولید میخ رخنه امکان پذیر می‌گردد. ممانعت از سنتز ملانین باعث می شود تا نفوذ عامل بیماری مختل شود. موارد مصرف در […]