تمام مطالب برچسب : کارنس سم تري‌فلوميزول
قارچ‌كش سيستميك تری فلوميزول (تریفمین)

قارچ‌كش سيستميك تری فلوميزول (تریفمین)

نام انگلیسی : triflumizole تری فلوميزول (تریفمین) قارچ‌كش سيستميك با خاصيت حفاظتي و درماني از گروه ايميد‌آزول‌ها فرمولاسيون: ۱٫ تریفمین Trifmine % 15 EC تاریخ ثبت: ۱۰/۴/۸۱ ( تاريخ ثبت موقت اوليه ) – تمديد لغايت ۸۶ جهت كاربرد در شمال كشور نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول موارد مصرف در ايران: بيماري پوسيدگي طوقه برنج موارد مصرف در ساير كشورها: جهت ضدعفوني بذر و سم‌پاشي شاخ و برگ درختان ميوه، سبزيجات و غلات به منظور كنترل زنگ درختان ميوه دانه‌دار Gymnosporangium، لكه سياه سيب و گلابي، بيماري‌هاي ناشي از Fusarium، Fulvia، Monilinia، Tilletia، Ustilago وغيره. راهنماي مصرف: •ضدعفوني بذر برنج به نسبت ۳۳ ميلي‌ليتر براي هر يك‌صد كيلوگرم بذر. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 715 میلي‌گرم […]