تمام مطالب برچسب : کارنس سم تري بنورون متيل
علف‌کش انتخابي تری بنورون متيل (گرانستار)

علف‌کش انتخابي تری بنورون متيل (گرانستار)

نام انگلیسی : tribenuron methyl تری بنورون متيل (گرانستار) علف‌کش انتخابي، تماسي، از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون: ۱ . گرانستار Granstar %75 DF ۲٫ اکسپرس Express %75 DF تاریخ ثبت: سال ۱۳۶۹ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده استولاكتات سينتاز(ALS) يا استوهيدروكسي اسيد سينتاز(AHAS) و متعاقب آن بازدارنده تقسيم سلول و رشد. نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق اندام‌هاي هوايي با فعاليت ناچيز و يا فاقد فعاليت در خاك علائم تأثير در گياه: توقف رشد و شروع زردي در بوته‌های آلوده به علف‌كش و نكروزه شدن اندام‌هاي سم خورده و در نهايت مرگ گياه پس از ۱۰ تا ۲۵ روز. موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پهن‌برگ در مزارع گندم  ۱۰ تا ۲۰ گرم در هکتار و جو موارد مصرف در […]