تمام مطالب برچسب : کارنس سم تيوبنکارب
علف‌کش انتخابی تيوبنکارب (ساترن)

علف‌کش انتخابی تيوبنکارب (ساترن)

تيوبنکارب (ساترن) نام انگلیسی :thiobencarb علف‌کش انتخابي از گروه تيوکارباماتها فرمولاسیون: ۱٫ ساترن Saturn %50 EC ۲٫ ساترن Saturn %60 G تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۳ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده سنتز پروتئين، چربي و فتوسنتز و جلوگيري از رشد جوانه‌های انتهايي نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط كولئوپتيل، مزوكوتيل، ريشه و برگ‌ها علائم تأثير در گياه: رشد اندام‌هاي هوايي گياهچه‌های جوانه زده را متوقف مي‌كند ماندگاري در خاك(نيمه عمر): سريعا توسط خاك جذب شده و آب‌شويي نمي‌شود. نيمه عمر آن ۲ تا ۳ هفته مي‌باشد. موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز در مزارع برنج ۵ تا ۶ لیتر در هکتار راهنماي مصرف: •۵ تا ۶ ليتر در هکتار از فرمولاسیون: EC 50% و به ميزان ۵۰ کيلوگرم از فرمولاسیون: گرانول […]