تمام مطالب برچسب : کارنس سم دس مديفام
علف‌کش انتخابي دس مديفام (بتانال آ. ام)

علف‌کش انتخابي دس مديفام (بتانال آ. ام)

دس مديفام (بتانال آ. ام) نام انگلیسی :desmedipham علف‌کش انتخابي، از گروه فنيل کاربامات فرمولاسیون: بتانال آ. ام Betanal AM w/v %7/15 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۶۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم ۲ نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط برگ‌ها و قابل انتقال در آپوپلاست علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها، خشك شدن برگ‌ها و در نهايت مرگ گياه ظرف ۴ تا ۷ روز در آب و هواي گرم. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۳۴ روز موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پهن‌برگ، از جمله تاج خروس وحشي و تعداد محدودي از کشيده برگ‌ها در مزارع چغندرقند ۵ تا ۷ لیتردر هکتار راهنماي مصرف: •مقدار مصرف اين علف‌كش ۵ تا ۷ […]