تمام مطالب برچسب : کارنس سم ديفلوبنزورون
حشره‌كش تماسي و گوارشی ديفلوبنزورون (ديميلين)

حشره‌كش تماسي و گوارشی ديفلوبنزورون (ديميلين)

ديفلوبنزورون (ديميلين) نام انگلیسی :diflubenzuron حشره‌كش تماسي، گوارشي از گروه بنزوئيل اوره (IGR) فرمولاسيون: ۱٫ ديميلين Dimilin % 48 ODC ۲٫ ديميلين Dimilin % 25 WP تاریخ ثبت: ۲۸/۷/۷۶ تمديد تا ۲۹/۱۲/۷۹ (۱)،‌ تمديد لغايت ۸۵ : ثبت دائم عليه مينوز لكه گرد برگ سيب در ۲۸/۷/۷۶ و عليه آفات جنگلي ثبت دائم در ۱۴/۵/۶۴ و ۱۸/۴/۸۰ ثبت موقت براي مينوز مركبات تمديد لغايت ۸۶ (۲) ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: اين سم با جلوگيري از سنتز کيتين در تشکيل کوتيکول اختلال ایجاد میکند و در تمام مراحلي که کوتيکول جديد در بدن حشره نابالغ ظاهر مي‌شود، اثر خود را آشکار مي سازد. موارد مصرف در ايران: پروانه دم طلايي و ابريشم باف ناجور اشجار جنگلي، جوانه خوار كاج، برگ خوار […]