تمام مطالب برچسب : کارنس سم دیکوفول
كنه‌كش تماسي دیکوفول (کلتان)

كنه‌كش تماسي دیکوفول (کلتان)

دیکوفول (کلتان) نام انگلیسی:dicofol كنه‌كش تماسي با كمي خاصيت حشره‌كشي از گروه ارگانوكلره فرمولاسيون: كلتان Kelthane w/v %5/18 EC تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنه‌كش عصبی موارد مصرف در ايران: كنه تار عنكبوتي در پنبه [۵/۲ ليتر در هكتار براي پنبه در تيرماه به بعد (۱)]، اشجار جنگلي وغير مثمر [۵/۱ در هزار(۱)] راهنماي مصرف: •برای کنترل کنه در پنبه ۵/۲ ليتر در هكتار از تيرماه به بعد– براي اشجار جنگلي ۵/۱ در هزار •به خاطر کلره بودن حدالامکان از کاربرد آن خوداری شود ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران ۶۹۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۲۶۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها ۳/۰ میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی ۱۴/۰ میلی‌گرم […]