تمام مطالب برچسب : کارنس سم سولفاكوئينوكسالين + كلروفاسينون (اكتوزين سي)
موش کش سولفاكوئينوكسالين + كلروفاسينون (اكتوزين سي)

موش کش سولفاكوئينوكسالين + كلروفاسينون (اكتوزين سي)

سولفاكوئينوكسالين + كلروفاسينون نام انگلیسی : chlorophacinone + sulfaquinoxaline موش كش، از گروه آنتي كواگولانت فرمولاسيون: اكتوزين سي Actosin – C %19/0 + %006/0 B تاریخ ثبت: ۷/۱۰/۷۱ ثبت موقت سه سال – ۲۹/۲/۷۶ تمديد به مدت ۳ سال ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: موش كش ضد انعقاد خون موارد مصرف در ايران: موش‌های انباري و ورامين راهنماي مصرف: •طعمه آماده مصرف ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران ۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۲۰۴-۹۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها ۶/۰- ۳/۰ میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی ۴/۰ میلی‌گرم بر لیتر