تمام مطالب برچسب : کارنس سم فسفونيك اسيد(اگريفوس)
قارچ کش سیستمیک فسفونيك اسيد(اگريفوس)

قارچ کش سیستمیک فسفونيك اسيد(اگريفوس)

فسفونيك اسيد نام انگلیسی : phosphonic acid قارچ‌کش سیستمیک از گروه فسفونات فرمولاسيون: اگريفوس (Agri – Fos) 40%SL تاریخ ثبت: ۲۱/۱۰/۸۳ ثبت موقت به مدت سه سال موارد مصرف در ايران:  بادزدگي سيب زميني موارد مصرف در ساير كشورها:  كنترل بيماري‌هاي ناشي از ائوميست‌ها به ويژه فايتوفترا راهنماي مصرف:  محلول‌پاشي به ميزان ۶ ليتر در هكتار احتياط‌هاي لازم:  اگريفوس با عوامل اكسيد كننده ، محلول‌های حاوي روي ، مس ، منگنز و آهن و هيدروكسيد مس اختلاط پذير نمي‌باشد .