تمام مطالب برچسب : کارنس سم كارپروپاميد
قارچ کش سیستمیک حفاظتی كارپروپاميد (وین اس سی)

قارچ کش سیستمیک حفاظتی كارپروپاميد (وین اس سی)

كارپروپاميد نام انگلیسی : carpropamid قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي و درماني از گروه تركيبات ضد سنتز ملانين فرمولاسيون: وین اس سی ۳۰۰ (Win SC 300) %30 SC تاریخ ثبت: ۷/۱۱/۸۱ ثبت موقت به مدت ۳ سال نحوه اثر: جلوگيري از بيوسنتز ملانين موارد مصرف در ايران:  بلاست در مزارع برنج موارد مصرف در ساير كشورها:  بيماري بلاست برنج راهنماي مصرف:  محلول‌پاشي به ميزان ۴۰۰ ميلي‌ليتر در هكتار ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۶/۵ ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، ۴۱۰ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا