تمام مطالب برچسب : کارنس سم كرما كيل
فرمون جنسي چوبخوار پسته + پرمترين (كرما كيل)

فرمون جنسي چوبخوار پسته + پرمترين (كرما كيل)

فرمون جنسي چوبخوار پسته + پرمترين نام انگلیسی : Kermania pistaciella female phermone +permethrin فرمون حشره ماده کرم چوبخوارپسته + حشره‌کش پایرترویید (kill & Attract) فرمولاسيون: كرما كيل (kerma – kill) %2 pheromone k.pistaciella + %6 permethrin (PA) Past تاریخ ثبت: ۳۰/۱۱/۸۵ به مدت ۳ سال ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: جذب حشره نر به فرمون حشره ماده و تماس آن با حشره‌کش عصبی از گروه پایرترویید (Attract & Kill) موارد مصرف در ايران: پروانه كرم چوبخوار پسته [۷- ۵ قطره به ازای هردرخت ( ۵۰ mg )] راهنماي مصرف: •براي استفاده از اين تركيب بهتر است ارتفاع درختان از ۵/۲ متر تجاوز نکند. •مقدار مصرف فرمولاسيون در هر هكتار حدود ۱۰۰ گرم است •تعداد ۷ و ۵ قطره بر روي شاخه‌هاي […]