تمام مطالب برچسب : کارنس سم لوفنورون
حشره کش و لارو کش لوفنورون (مچ)

حشره کش و لارو کش لوفنورون (مچ)

لوفنورون نام انگلیسی : lufenuron فرمول شیمیایی : C17H8Cl2F8N2O3 حشره‌كش و لاروكش غير سيستميك با اثر گوارشي و كمي تماسي از گروه بنزوئيل اوره (IGR) فرمولاسيون: مچ ۵۰ Match 050 w/v %5 EC تاریخ ثبت: ۲۸/۹/۸۴ به مدت سه سال علیه کرم سیب ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: از سنتز كتين ممانعت كرده و باعث اختلال در پوست اندازي لاروها مي‌شود. موارد مصرف در ايران: كرم سيب [۱ در هزار – در مناطق كوهستاني براي مبارزه با نسل اول كرم سيب] راهنماي مصرف: •بر روي آفاتي كه نسبت به ارگانوفسفره‌ها و پيروتروئيد‌ها مقاوم شده اند مؤثر است. •به ميزان ۱ در هزار در مناطق كوهستاني براي مبارزه با نسل اول كرم سيب استفاده مي‌شود. •براي لاروهاي Lepidopterous , Colepterous كه از برگ تغذيه […]