تمام مطالب برچسب : کارنس سم هالوکسي‌فوپ- آر- متيل
سم علف کش هالوکسي‌فوپ- آر- متيل (گالانت سوپر)

سم علف کش هالوکسي‌فوپ- آر- متيل (گالانت سوپر)

هالوکسي‌فوپ- آر- متيل نام انگلیسی : ester haloxyfop-R methyl علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات فرمولاسیون:  گالانت سوپر Gallant super %8/10 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs) نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه، با قابليت انتقال كم در گياه علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۳۰ تا ۶۰ روز موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع چغندرقند ] ۷۵/۰ تا ۱ لیتر در هکتار[ ، كلزا و پياز راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۷۵/۰ تا ۱ ليتر در هکتار در مرحله ۲ تا ۵ برگي علف‌هاي هرز •اين […]