تمام مطالب برچسب : کارنس سم پيريميفوس متيل
حشره‌کش و کنه‌کش تدخيني و تماسی پيريميفوس متيل (اکتليک)

حشره‌کش و کنه‌کش تدخيني و تماسی پيريميفوس متيل (اکتليک)

پيريميفوس متيل (اکتليک) نام انگلیسی:pirimiphos methyl حشره‌کش، کنه‌کش تماسي و تدخيني از گروه ارگانوفسفره‌ها فرمولاسيون: اکتليک Actellic %50 EC تاریخ ثبت: ۲۰/۱/۵۷ و ۱۱/۱۲/۵۴ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، مهارکننده آنزیم کلین استراز در سیستم عصبی، سريع الاثر بوده اما در سطح گياه دوام کمتري داشته ولي در سطح مواد جامد دوامش طولاني است. موارد مصرف در ايران: کنه و کرم ميوه‌خوار در خرما ۲ ليتر در هكتار(۱)، حشرات خانگي موارد مصرف در ساير كشورها: مورچه‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، شته‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، کاپسيده، گوشخيزک‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، سوسک آرد و غلات در انبار غله، آفات انباري در انبار غلات، مگس مينوز برگ در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، زنبورهاي اره‌اي در گلخانه‌های زينتي […]