تمام مطالب برچسب : کارنس سم پي پروفوس + توفوردي
علف‌کش انتخابي پي پروفوس + توفوردي (ريلوف- اچ )

علف‌کش انتخابي پي پروفوس + توفوردي (ريلوف- اچ )

پي پروفوس + توفوردي (ريلوف- اچ ) نام انگلیسی : piperophos + 2,4- D علف‌کش انتخابي با طيف وسيع از گروه ارگانوفسفره + فنوکسي استيک اسيد فرمولاسیون: ريلوف- اچ Rilof- H w/v %35 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۶۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده تقسيم سلول نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه، كولئوپتيل و برگ‌هاي جوان و قابل انتقال در گياه ماندگاري در خاك(نيمه عمر): كمتر از ۳۰ روز موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پهن‌برگ و باريك برگ در برنج ۲ لیتر در هکتار راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۲ ليتر در هكتار •براي کنترل علف‌هاي هرز برنج قبل از دو برگي شدن سوروف توصيه مي‌شود. •در صورت مسموميت با اين علف‌كش از آتروپين همراه با تركيبات اكسيم (مانند پام […]