تمام مطالب برچسب : Alternaria leaf spot
معرفی بیماری لکه برگی آلترناریایی Alternaria leaf spot

معرفی بیماری لکه برگی آلترناریایی Alternaria leaf spot

معرفی بیماری لکه برگی آلترناریایی Alternaria leaf spot   ریشه ی بیماری لکه برگی آلترناریایی برگرفته از ریشه ( Alternus ) به معنی ( متغیر، تغییرات پی در پی ) که اشاره به زنجیره ای از اسپورهای متناوب آن دارد و این خصوصیت، ویژگی بارز این جنس می باشد. جنس Alternaria در سال ۱۸۱۶ توسط Nees و با گونه تیپ A. tenuis معرفی و توصیف گردید. گونه های آلترناریا و جنس های مشابه آنNimbya  ،  Ulocladium، Stemphylium و Embellisia بیشتر به صورت غیر جنسی دیده می شوند و فرم جنسی آن ها کمتر تشکیل می شود. به همین دلیل، تاکسونومی و شناسایی این قارچ ها بر پایه فرم غیر جنسی آنها پایه ریزی شده است. گونه های Alternaria و جنس های […]