تمام مطالب برچسب : bean rust
شناسایی و کنترل بیماری گیاهی زنگ لوبیا

شناسایی و کنترل بیماری گیاهی زنگ لوبیا

زنگ لوبیا که توسط قارچی به نام Uromyces appendiculatus ایجاد میشود به تمام انواع لوبیا حمله کرده و گسترش جهانی دارد مشخصات بیماری جوشهای مربوط به بیماری در همه قسمتهای هوایی ظاهر می‌شود. آنها بیشتر در سطح زیر برگ دیده می‌شوند. در غلافها تعداد آنها کمتر از برگها می‌باشد و روی ساقه‌ها تعداد آنها کمتر است. نشانه‌های اولیه بیماری به صورت جوشهای کمی برجسته ، تقریبا سفید و کوچک و که بعدا به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای درمی‌آیند، ظاهر می‌شود. هر کدام از جوشها تعداد زیادی اسپور به همراه دارند که هر چیزی که با آن تماس پیدا کند، گردی به رنگ قهوه‌ای شبیه به حالت زنگ‌زدگی روی آن مشاهده می‌شود. هنگامی که برگها کاملا به زنگ آلوده شوند می‌ریزند. […]