تمام مطالب برچسب : Cannabis Sativa
معرفی تیره ی شاهدانه – Cannabinaceae

معرفی تیره ی شاهدانه – Cannabinaceae

معرفی تیره ی شاهدانه – Cannabinaceae- نام انگلیسی : Hemp family گیاهانی علفی با ساقه راست و یا بالارونده ، برگ ها متناوب یا متقابل ، ساده ، گوشوارک دار ، گل ها تک جنس ، جدا از هم ، بر روی دو پایه ، و مرکب از قعات پنج تایی می باشد ، میوه از نوع فندقه است و جنس مهم این تیره عبارتند از : شاهدانه  Cannabis و رازک Humulus است   شاهدانه Cannabis Sativa L با نام انگلیسی Hemp گیاهانی علفی ، بسیار منشعب ، یک ساله ، دو پایه به ارتفاع تا ۲ متر ، ساقه محکم و شیار دار ، برگ ها متقابل ، مرکب پنجه ای ، دندانه اره ای ، گل ها تک […]