تمام مطالب برچسب : Choanephora cucurbitarium
شناسایی و کنترل بیماری سوختگی (بلایت) شکوفه کدو

شناسایی و کنترل بیماری سوختگی (بلایت) شکوفه کدو

سوختگی (بلایت) شکوفه کدو ؛ بیماری سوختگی شکوفه (Blossom blight) یا پوسیدگی ریش ریشی (Whisker rot) کدوئیان توسط Choanephora cucurbitarium  که یک قارچ عمومی است ایجاد میشود و به بامیه، خیار و کدو حمله میکند و مناطق گرمی که  در تابستان بارش دارند بیشتر دیده میشود مشخصات بیماری به این بیماری ( سوختگی (بلایت) شکوفه کدو ) غیرمعمول نیز پوسیدگی ریش ریشی نیز گفته می شود ، زیرا شکوفه های آلوده با توده پنبه ای سفید پوشانده می شوند که باعث ایجاد ریش ریش های سیاه می شوند. قارچ روی گلبرگهای گل رشد می کند. از زمانی که شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب باشد و دمای هوا بیش از ۲۴ سانتی گراد باشد فعال میشود. کنترل بیماری رعایت فاصله […]