تمام مطالب برچسب : endophyte
کشف و نامگذاری گونه جدید قارچ اندوفیت Pithoascus persicus

کشف و نامگذاری گونه جدید قارچ اندوفیت Pithoascus persicus

شناسایی قارچ اندوفیت جدید زهرا تاجیک و همکاران به سرپرستی دکتر کامران رهنما و با همکاری پروفسور جیمز وایت از دانشگاه راتگرز امریکا، موفق به کشف و نامگذاری این ونه جدید قارچ اندوفیت شدند. این گونه جدید از قارچ اندوفیت که با عنوان علمی Pithoascus persicus Tazik & Rahnama نامگذاری شده، از ریشه سالم گیاه دارویی فرولا (Ferula ovina) با نام فارسی کما جداسازی شده و فاقد علایم و آسیب به گیاه است. این گیاه دارویی مهم دارای چندین ترکیب دارویی ضد سرطانی است که هدف از این بررسی شناسایی قارچ های اندوفیتی بوده است که همان متابولیت های ثانویه گیاه دارویی را عیناً سنتز می کنند. نتایج به دست آمده نشان داد که این قارچ‌ها هم می‌توانند این مواد […]